Natieranie Fasád

Fasáda  je v skutočnosti jedným z najdôležitejších prvkov bytového domu. Fasáda je vonkajšia vrstva budovy chráni, izoluje a skrášľuje vzhľad budovy. Vplyvy prostredia, ako sú UV lúče, vlhkosť alebo znečistenie z ovzdušia môžu fasádu v časovom horizonte poškodiť a zdegradovať. Farba, ktorá je na povrchu fasády, má životnosť 12 až 15 rokov.

Ak farba obsiahnutá v omietke alebo fasádna farba prestáva plniť svoju funkciu, začínajú sa objavovať mikro praskliny (najmä na zateplených objektoch), ktoré začínajú prepúšťať viac vlhkosti a vody do zatepľovacieho systému. A preto treba vo väčšine prípadov aplikovať rekonštrukčný náter pre znovuobnovenie funkcie fasády.

Náš technologicky
postup

1# Fasádu dôkladne vyčistime od biologického a atmosférického znečistenia
2# Dôkladné zakryjeme všetky dvere, okná, podhľady, žľaby, zvody...
3# V prípade potreby opravíme trhliny, diery, praskliny
4# Aplikujeme penetračný náter
5# Aplikujeme fasádnu farbu v 2 vrstvách striekania bez vzduchovou technológiou Airless a valčekovaním
6# Záverečné čistenie

Prečo pravé my ?

Postup práce

1# Vyžiadanie cenovej ponuky (telefonicky, mailom)
2# Obhliadka a zameranie objektu, navrhnutie riešenia (ZDARMA)
3# Vypracovanie cenovej ponuky (ZDARMA)
4# Realizácia prac

VAŠA SPOKOJNOSŤ,